PROJEKT REZOLUCJI
PDF 317kWORD 60k
11.5.2016
PE582.666v01-00
 
B8-0645/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie projektu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i jego wpływu na francuskie przedsiębiorstwa


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych i jego wpływu na francuskie przedsiębiorstwa  
B8-0645/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że podatek od osób prawnych w państwach Unii Europejskiej opiera się na niejednorodnych bazach podatkowych;

B.  mając na uwadze, że Francja pomimo wysokiej nominalnej stawki opodatkowania ma stosunkowo niskie dochody z opodatkowania osób prawnych ze względu na węższą podstawę opodatkowania;

C.  mając na uwadze, że Komisja Europejska przedstawiła w 2006 r. propozycję wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB);

D.  mając na uwadze, że CCCTB w żadnej mierze nie przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest konkurencja podatkowa, której przyczyną są różne nominalne stawki opodatkowania, a także większe obciążenie podatkowe spoczywające na małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz na spółkach o średniej kapitalizacji;

E.  mając na uwadze, że CCCTB byłaby w związku z tym dla Francji niekorzystna, gdyż podniosłaby podstawę opodatkowania osób prawnych, a korzystna byłaby z kolei dla państw czerpiących obecnie największe korzyści z konkurencji podatkowej;

1.  wzywa Komisję do wycofania projektu CCCTB;

2.  zwraca się do państw członkowskich o nadanie ich opodatkowaniu osób prawnych bardziej progresywnego charakteru.

Informacja prawna