PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 60k
11.5.2016
PE582.666v01-00
 
B8-0645/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de bază fiscală consolidată comună a societăților și impactul acesteia asupra întreprinderilor franceze


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la proiectul de bază fiscală consolidată comună a societăților și impactul acesteia asupra întreprinderilor franceze  
B8-0645/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât impozitele pe profit în țările din Uniunea Europeană sunt stabilite pe baze impozabile diferite;

B.  întrucât Franța, deși are o rată nominală a dobânzii ridicată, înregistrează un venit relativ scăzut din impozitul pe profit, datorat unei baze fiscale mai restrânse;

C.  întrucât Comisia Europeană a lansat o propunere de bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) în 2006;

D.  întrucât CCCTB nu ar rezolva deloc problema concurenței fiscale generate de diferitele rate nominale ale dobânzii și nici nedreptatea care rezultă dintr-o sarcină fiscală mai ridicată asupra întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a întreprinderilor cu capitalizare medie;

E.  întrucât CCCTB nu ar fi, prin urmare, favorabilă Franței, pentru că ar ridica baza de impozitare pe profit și ar favoriza țările care au în prezent cele mai mari beneficii de pe urma concurenței fiscale,

1.  solicită Comisiei să-și abandoneze proiectul privind CCCTB;

2.  încurajează statele membre să ofere un caracter mai progresiv impozitelor pe profit.

Notă juridică