PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 62k
11.5.2016
PE582.667v01-00
 
B8-0646/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie braku przejrzystości interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przez luksemburskie organy podatkowe


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie braku przejrzystości interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przez luksemburskie organy podatkowe  
B8-0646/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że afera „LuxLeaks” ujawniła gigantyczny system unikania opodatkowania, który cieszy się poparciem władz luksemburskich;

B.  mając na uwadze, że od roku podatkowego 2015 luksemburski organ administracji ds. podatków bezpośrednich publikuje indywidualne interpretacje zatwierdzane przez komisję ds. interpretacji indywidualnej prawa podatkowego;

C.  mając na uwadze, że treść tych interpretacji nadal nie jest w pełni przejrzysta, gdyż jej treść ogranicza się do wyliczenia artykułów ustawy o podatku dochodowym, które dotyczą danego wniosku o interpretację;

D.  mając na uwadze, że ten brak przejrzystości jest korzystny dla biur doradztwa podatkowego, które jako jedyne mogą poznać te interpretacje indywidualne;

E.  mając na uwadze, że Luksemburg uparcie broni zasady „level playing field”, czyli równych zasad dla wszystkich;

1.  zwraca się do Komisji i Rady o zwiększenie przejrzystości interpretacji indywidualnych, ułatwienie automatycznej wymiany informacji oraz wprowadzenie odstępstw od zasady wolnego przepływu kapitału, w odpowiedzi na nieuczciwą konkurencję podatkową;

2.  domaga się lepszej ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia.

 

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności