PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 62k
11.5.2016
PE582.668v01-00
 
B8-0647/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie propozycji systemu sądów ds. inwestycji w ramach negocjacji dotyczących traktatu transatlantyckiego


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji systemu sądów ds. inwestycji w ramach negocjacji dotyczących traktatu transatlantyckiego  
B8-0647/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.mając na uwadze, że dnia 25 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się trzynasta runda negocjacji w sprawie traktatu transatlantyckiego;

 

B.mając na uwadze, że debata koncentruje się na kwestii praw specjalnych przyznanych inwestorom zagranicznym w mechanizmie rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem;

 

C.mając na uwadze, że – wbrew temu, co twierdzi komisarz ds. handlu – klauzule ochrony ustawodawstwa zawarte w „systemie sądów ds. inwestycji” (zwłaszcza w odniesieniu do środowiska i zdrowia) są zbyt niejasne, aby mogły powstrzymywać korporacje wielonarodowe od składania skarg, na co wskazuje badanie zrealizowane przez pięć organizacji pozarządowych;

 

D.mając na uwadze, że do rządów będzie należało zatem udowodnienie, że środki leżące w interesie publicznym są konieczne i służą słusznym celom, które będą wówczas interpretowane przez arbitrów prywatnych i stronniczych, a nie przez sędziów publicznych;

 

1.wzywa Komisję do natychmiastowego wstrzymania negocjacji w sprawie traktatu transatlantyckiego.

 

Informacja prawna