PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 62k
11.5.2016
PE582.668v01-00
 
B8-0647/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la propunerea de a crea un sistem jurisdicțional în materie de investiții în contextul negocierilor privind tratatul transatlantic


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la propunerea de a crea un sistem jurisdicțional în materie de investiții în contextul negocierilor privind tratatul transatlantic  
B8-0647/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, cea de a 13-a rundă de negocieri privind tratatul transatlantic s-a deschis la 25 aprilie 2016;

 

B.  întrucât dezbaterea se concentrează pe chestiunea drepturilor speciale conferite investitorilor străini prin intermediul mecanismului de soluționare a litigiilor dintre investitori și state;

 

C.  întrucât, contrar declarațiilor comisarului pentru comerț, clauzele de protecție a legislațiilor conținute în „sistemul jurisdicțional în materie de investiții “ (în special în ceea ce privește mediul și sănătatea) nu sunt suficient de clare pentru a împiedica reclamațiile multinaționalelor, potrivit unui studiu realizat de cinci ONG-uri;

 

D.  întrucât, în acest caz, ar reveni guvernelor sarcina de a demonstra că măsurile de interes public sunt necesare și răspund unor obiective legitime, care vor fi atunci interpretate de arbitri privați și părtinitori și nu de judecători publici,

 

1.  solicită Comisiei să înghețe fără întârziere negocierile privind tratatul transatlantic.

 

Notă juridică