FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 60k
11.5.2016
PE582.668v01-00
 
B8-0647/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förslaget om ett system för investeringsdomstolar inom ramen för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om förslaget om ett system för investeringsdomstolar inom ramen för förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet  
B8-0647/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.Den trettonde rundan i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet inleddes den 25 april 2016.

 

B.Debatten fokuserar på de särskilda rättigheter som mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stater beviljar utländska investerare.

 

C.De skyddsklausuler som ingår i systemet för investeringsdomstolar (i synnerhet beträffande miljö och hälsa) är, tvärt emot vad som hävdas av kommissionsledamoten med ansvar för handel, alltför vaga för att förhindra klagomål från de multinationella företagen, vilket framgår av en undersökning som genomförts av fem frivilligorganisationer.

 

D.Det skulle därmed bli regeringarnas uppgift att bevisa att åtgärder i allmänhetens intresse är nödvändiga och uppfyller legitima mål, som därefter kommer att tolkas av privata och partiska skiljemän och inte av offentliga domare.

 

1.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart frysa förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy