REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 61k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0648/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


lauksaimniecības cenu svārstīgums, ko ietekmē stabilizācijas mehānismu darbības beigas


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par lauksaimniecības cenu svārstīgumu, ko ietekmē stabilizācijas mehānismu darbības beigas  
B8-0648/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Francijas iestādes, kas ir atbildīga par lauksaimniecības produktu cenu un peļņas daļu veidošanas novērošanu, 2016. ziņojumā norādīts, ka ar lauksaimniecības produktu cenām un atbalstu, ko saņem ražotāji, nav iespējams segt faktiskās ražošanas izmaksas;

B.  tā kā 2015. gadā liellopu audzētāji uz katriem 100 kg dzīvsvara gaļas vidēji nopelnīja EUR 19 mazāk nekā vajadzīgs tam, lai samaksātu par ieguldīto darbu un kapitālu;

C.  tā kā pastāv pieaugošas atšķirības starp lauksaimniecības cenām un cenu, ko maksā galapatērētājs, jo pirmās minētās 2015. gadā samazinājās par 2,4 % (pēc 5,3 % samazinājuma 2014. gadā), turpretī otrās minētās pieauga par 0,5 %;

D.  tā kā šo situāciju pasliktina nevienmērīgā lauksaimniecības cenu attīstība (graudaugu, piena un gaļas cenas ir tieši atkarīgas no piedāvājuma un pieprasījuma pasaules tirgū) un ietekmē stabilizācijas mehānismu (kvotas, subsīdijas, garantētās cenas utt.) darbības beigas,

1.  aicina Komisiju un Padomi noteikt kvotas un pienācīgas garantētās minimālās cenas un palielināt muitas tarifus lauksaimniecības produktiem, kurus ieved no valstīm, kas praktizē nepieļaujamu dempingu.

 

Juridisks paziņojums