PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
11.5.2016
PE582.669v01-00
 
B8-0648/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zmienności cen produktów rolnych spowodowanej wygaśnięciem mechanizmów stabilizacyjnych


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienności cen produktów rolnych spowodowanej wygaśnięciem mechanizmów stabilizacyjnych  
B8-0648/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu francuskiego obserwatorium ds. ustalania cen i marż zysku produktów spożywczych wskazano, że ceny produktów rolnych oraz pomoce, jakie rolnicy otrzymują, nie pozwalają na pokrycie rzeczywistych kosztów produkcji;

B.  mając na uwadze, że w 2015 r. za 100 kg wagi żywej hodowcy młodego bydła uzyskiwali średnio 19 EUR za mało, by pokryć koszty pracy i zainwestowanego kapitału;

C.  mając na uwadze, że istnieje coraz większy rozdźwięk między cenami produktów rolnych a cenami przeznaczonymi dla konsumenta końcowego, gdyż ceny produktów rolnych spadły w 2015 r. o 2,4% (po spadku o 5,3% w 2014 r.), a ceny dla konsumenta końcowego wzrosły o 0,5%;

D.  mając na uwadze, że sytuacja ta pogorszyła się w związku z nieprzewidywalnym kształtowaniem się cen produktów rolnych (ceny zbóż, mleka i mięsa zależą bezpośrednio od światowej podaży i popytu) spowodowanym wygaśnięciem mechanizmów stabilizacyjnych (kwoty, dotacje, ceny gwarantowane itp.);

1.  zwraca się do Komisji i Rady o przywrócenie kwot i godnych minimalnych cen gwarantowanych oraz o podniesienie należności celnych za produkty rolne pochodzące z państw praktykujących niedopuszczalny dumping.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności