REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 387kWORD 59k
11.5.2016
PE582.670v01-00
 
B8-0649/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par referenduma rīkošanu par dažādajiem tirdzniecības nolīgumiem, par kuriem Eiropas Savienība ved sarunas


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par referenduma rīkošanu par dažādajiem tirdzniecības nolīgumiem, par kuriem Eiropas Savienība ved sarunas  
B8-0649/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā kopš Lisabonas līguma pieņemšanas Komisijai ir jāved sarunas par tirdzniecības nolīgumiem, pamatojoties uz Padomes piešķirtām pilnvarām;

B.  tā kā šādu sarunu noslēgumā attiecīgo tekstu pieņem 28 dalībvalstis, sanākot Padomē, un Eiropas Parlaments;

C.  tā kā tad, ja nav atzīts nolīguma jauktais raksturs (proti, tas, ka nolīgums vienlaikus ietilpst gan Savienības, gan dalībvalstu kompetencē), Padomes vienprātība un nolīguma ratificēšana dalībvalstu parlamentos nav nepieciešama;

D.  tā kā — ko ir atzinis pat Kanādas tirdzniecības ministrs — 90 % teksta satura varētu stāties spēkā, tiklīdz par to būs nobalsojis Eiropas Parlaments, turklāt neatkarīgi no tā, vai būs atzīts nolīguma jauktais raksturs, un negaidot tā ratificēšanu dalībvalstu parlamentos,

1.  prasa Komisijai atzīt šādu nolīgumu jaukto raksturu;

2.  prasa, lai dalībvalstis par šādiem nolīgumiem rīkotu referendumu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika