PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 60k
11.5.2016
PE582.670v01-00
 
B8-0649/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la supunerea la referendum a diferitelor acorduri comerciale negociate de Uniunea Europeană


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la supunerea la referendum a diferitelor acorduri comerciale negociate de Uniunea Europeană  
B8-0649/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, de la adoptarea Tratatului de la Lisabona, Comisia are sarcina de a purta negocierile privind acordurile comerciale pe baza unui mandat emis de Consiliu;

B.  întrucât, la sfârșitul acestor negocieri, textul este adoptat de cele 28 de state membre în cadrul Consiliului și al Parlamentului European;

C.  întrucât, având în vedere că nu se recunoaște caracterul mixt al acordului (și anume că acesta este atât de competența Uniunii, cât și a statelor membre), unanimitatea în cadrul Consiliului și ratificarea de către parlamentele naționale nu sunt necesare;

D.  întrucât, așa cum a declarat însuși ministrul canadian al comerțului, 90% din conținutul textului ar putea intra în vigoare de la data votării sale în Parlamentul European, și asta independent de recunoașterea sau nu a caracterului mixt al acordului, fără a aștepta ratificarea de către parlamentele naționale,

1.  solicită Comisiei să recunoască caracterul mixt al acestor acorduri;

2.  solicită statelor membre să supună aceste acorduri unui referendum.

Notă juridică