FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 58k
11.5.2016
PE582.670v01-00
 
B8-0649/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om hållandet av folkomröstningar om olika handelsavtal som Europeiska unionen förhandlar om


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om hållandet av folkomröstningar om olika handelsavtal som Europeiska unionen förhandlar om  
B8-0649/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan Lissabonavtalet antogs är det kommissionen som ska leda förhandlingarna om handelsavtal utifrån ett mandat från rådet.

B.  När förhandlingarna är avslutade antas texten av de 28 medlemsstaterna, församlade i rådet, och av Europaparlamentet.

C.  I de fall då ett blandat avtal (det vill säga ett avtal som faller inom både EU:s och medlemsstaternas ansvarsområde) inte erkänns som ett sådant krävs varken enighet i rådet eller ratificering i de nationella parlamenten.

D.  Till och med den kanadensiska handelsministern erkänner att 90 % av texten skulle kunna träda i kraft så snart Europaparlamentet har antagit den, oavsett om avtalet anses vara blandat eller inte, utan att man avvaktar de nationella parlamentens ratificering.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna att dessa avtal är blandade.

2.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna ska hålla folkomröstningar om dessa avtal.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy