PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
13.5.2016
PE582.675v01-00
 
B8-0654/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wniosku o działania propagujące poszanowanie i tolerancję wśród obywateli Unii Europejskiej w celu zwalczania postaw antyspołecznych powodowanych brakiem równości społecznej w Europie


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku o działania propagujące poszanowanie i tolerancję wśród obywateli Unii Europejskiej w celu zwalczania postaw antyspołecznych powodowanych brakiem równości społecznej w Europie  
B8-0654/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Europejską kartę społeczną,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej można zaobserwować wysoki stopień nierówności wśród obywateli, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także w różnych kontekstach, np. w środowisku zawodowym czy szkolnym;

B.  mając na uwadze, że nierówność nie jest rozumiana wyłącznie jako związana z dochodami czy jako czynnik ubóstwa, ale także jako nierówne traktowanie w wielu obszarach;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z pewną analizą nierówność społeczna rozumiana w tym ostatnim znaczeniu często wywołuje u ludzi antyspołeczne postawy, które mogą przerodzić się w sytuacje konfrontacji i napięć między osobami należącymi do różnych rzeczywistości kulturowych, społecznych i gospodarczych;

D.  mając na uwadze, że solidna edukacja w zakresie szacunku oraz większa uwaga zwracana na budowę odpowiedniego środowiska społecznego mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia ryzyka wystąpienia postaw antyspołecznych;

1.  apeluje do Komisji o promowanie wśród obywateli europejskich kultury wzajemnego szacunku i tolerancji dzięki inicjatywom edukacyjnym i informacyjnym, które w sposób bardziej bezpośredni angażowałyby także organy krajowe.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności