PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 62k
13.5.2016
PE582.675v01-00
 
B8-0654/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la necesitatea unor acțiuni de promovare a respectului și toleranței între cetățenii Uniunii Europene pentru a combate comportamentele antisociale legate de fenomenul inegalității sociale europene


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la necesitatea unor acțiuni de promovare a respectului și toleranței între cetățenii Uniunii Europene pentru a combate comportamentele antisociale legate de fenomenul inegalității sociale europene  
B8-0654/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta Socială Europeană,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în statele membre ale Uniunii Europene există o puternică inegalitate între cetățeni, atât în sectorul public, cât și în cel privat și în diferite contexte, printre care cel profesional și cel educațional;

B.  întrucât inegalitatea nu trebuie definită exclusiv în funcție de venituri sau ca factor legat de sărăcie, ci și ca tratament inegal în diverse domenii;

C.  întrucât un studiu estimează că inegalitatea socială, în această ultimă accepțiune, se află adesea la originea comportamentelor antisociale, care pot conduce la situații de confruntări și tensiuni între persoane aparținând unor realități culturale, sociale și economice diferite;

D.  întrucât o educație solidă în ceea ce privește respectul și o mai mare atenție îndreptată către crearea unui mediu social mai armonios pot contribui la reducerea semnificativă a riscului perpetuării comportamentelor antisociale;

1.  invită Comisia să promoveze o cultură a respectului reciproc și a toleranței între cetățenii europeni, prin inițiative de formare și informare care să implice într-un mod mai direct și autoritățile naționale.

Notă juridică