PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 61k
11.5.2016
PE582.678v01-00
 
B8-0657/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i dumpingowi podatkowemu stosowanemu przez przedsiębiorstwa


Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania i dumpingowi podatkowemu stosowanemu przez przedsiębiorstwa  
B8-0657/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wielonarodowe korporacje Fiat i Starbuck będą musiał zwrócić miliony euro ulg podatkowych, które zostały im przyznane przez Holandię i Luksemburg, a następnie uznane przez Komisję za nielegalne;

B.  mając na uwadze, że według Komisji wartość nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej, z jakiej skorzystały Fiat i Starbuck, wynosi 20 mln EUR i 30 mln EUR;

C.  mając na uwadze, że obecny przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zaprotestował przeciwko tej decyzji i zastrzegł sobie możliwość odwołania się od niej;

D.  mając na uwadze, że wiele innych korporacji wielonarodowych, takich jak Amazon w Luksemburgu i Apple w Irlandii, jest przedmiotem dochodzeń, a Komisja prowadzi także dochodzenie w sprawie belgijskiego systemu podatkowego;

1.  zwraca się do Komisji i państw członkowskich o podjęcie konkretnych środków przeciwko dumpingowi podatkowemu stosownemu przez przedsiębiorstwa;

2.  zwraca się o nałożenie rzeczywistych kar na podmioty winne unikania opodatkowania i dumpingu podatkowego;

3.  zwraca się do Komisji, aby systematycznie chroniła demaskatorów;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna