Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0660/2016

Внесени текстове :

B8-0660/2016

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0491

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 61k
10.5.2016
PE582.681v01-00
 
B8-0660/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно искането за незабавно преустановяване на преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции


Марин Льо Пен, Матео Салвини, Едуар Феран, Харалд Вилимски, Марсел де Граф, Михал Марушик, Джанис Аткинсън, Лауренциу Ребега, Херолф Анеманс, Маркус Прецел

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно искането за незабавно преустановяване на преговорите за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции  
B8-0660/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между Европейския съюз и Съединените американски щати ще изправи редица земеделски стопани пред сериозни затруднения;

Б.  като има предвид, че ТПТИ предизвиква многобройни опасения и възражения, по-специално в социално, екологично, санитарно и продоволствено отношение;

В.  като има предвид, че преговорите за ТПТИ се провеждат в разрез с всеки истински демократичен процес;

Г.  като има предвид, че ТПТИ ще възпрепятства държавите – членки на Европейския съюз, да регламентират и следователно да защитават при нужда гражданите на държавите членки;

Д.  като има предвид, че клаузата за уреждането на спорове между инвеститори и държави нарушава суверенитета на държавите членки и самия принцип на правосъдие, еднакво за всички граждани, като създава изключително частно правосъдие;

1.  изисква незабавното преустановяване на преговорите;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.

Правна информация