PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 62k
11.5.2016
PE582.683v01-00
 
B8-0662/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sărăcia educațională


Isabella Adinolfi

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sărăcia educațională  
B8-0662/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 9 din TFUE prevede că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind combaterea excluziunii sociale și de cerințele privind un nivel ridicat de educație; întrucât articolul 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă;

B.  întrucât printre cele cinci obiective pe care UE trebuie să le atingă până în 2020 se numără reducerea abandonului școlar, creșterea numărului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani care au studii universitare și reducerea numărului de persoane care se confruntă cu riscul de sărăcie și de marginalizare sau care se află în această situație;

C.  întrucât din raportul Organizației „Salvați copiii”, publicat la 9 mai 2016, reiese că, din cauza lipsei oportunităților de formare, regiunile Campania și Calabria sunt, din păcate, cele mai afectate din Italia de sărăcia educațională, care o alimentează pe cea economică și viceversa,

1.  invită Comisia să adopte măsuri care, în conformitate cu dispozițiile articolului 166 din TFUE referitoare la o politică de formare profesională care sprijină și completează acțiunile statelor membre, să contribuie la eliminarea obstacolelor din calea realizării depline a personalității tuturor cetățenilor Uniunii.

Notă juridică