PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 59k
10.5.2016
PE582.686v01-00
 
B8-0665/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie konieczności przeprowadzenia debaty na temat wspólnej waluty


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie konieczności przeprowadzenia debaty na temat wspólnej waluty  
B8-0665/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że parlament fiński, na wniosek obywateli, zainicjował debatę na temat zasadności pozostania tego kraju w strefie euro;

B.  mając na uwadze, że debata ta nie mogła odbyć się przed wejściem Finlandii do strefy euro, w związku z czym władze fińskie autokratycznie podjęły decyzję o przyjęciu wspólnej waluty;

C.  mając także na uwadze, że możliwe jest dokonanie bilansu euro;

1.  zwraca się do Komisji Europejskiej, by zainicjowała ogólną debatę w każdym państwie członkowskim należącym do unii gospodarczej i walutowej, która pozwoliłaby ogółowi społeczeństwa wyrazić opinię na ten temat, co jest równie ważne, jak dyskusja na temat euro.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności