FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 58k
10.5.2016
PE582.686v01-00
 
B8-0665/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om den nödvändiga debatten om den gemensamma valutan


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om den nödvändiga debatten om den gemensamma valutan  
B8-0665/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Finlands riksdag har på begäran av landets medborgare inlett en debatt om huruvida det är önskvärt att Finland stannar kvar i euroområdet.

B.  Denna debatt kunde inte äga rum innan landet anslöt sig till euroområdet, eftersom de finländska myndigheterna hade valt att enväldigt besluta att den gemensamma valutan skulle införas.

C.  Slutligen är det nu möjligt att utvärdera eurosamarbetet.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda omfattande debatter i alla EMU‑länder så att de många olika åsikterna om en så viktig fråga som den om euron slutligen kan komma till uttryck.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy