FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
10.5.2016
PE582.687v01-00
 
B8-0666/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kvoter för franskspråkiga låtar i fransk radio


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om kvoter för franskspråkiga låtar i fransk radio  
B8-0666/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bestämmelserna om kvoter för franskspråkiga låtar på radion riskerar att mjukas upp.

B.  De senaste 20 åren har det funnits kvoter som tvingar både offentliga och privata franska radiokanaler att spela minst 40 % franskspråkiga låtar.

C.  Mekanismen möjliggör ett skapande i Frankrike som är bland det mest dynamiska i världen.

D.  Mekanismen försvarar det franska språket och främjar flerspråkigheten i EU mot den engelska hegemonin.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera principen om kvoter för franskspråkiga låtar och det franska kulturella undantaget, inte minst i samband med förhandlingarna om EU-rättsakter på området och TTIP-förhandlingarna.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och franska staten.

Rättsligt meddelande