PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 61k
13.5.2016
PE582.690v01-00
 
B8-0669/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la armonizarea normelor în materia confiscării bunurilor dobândite prin activități infracționale organizate


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la armonizarea normelor în materia confiscării bunurilor dobândite prin activități infracționale organizate  
B8-0669/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluția sa referitoare la crima organizată, corupție și spălarea banilor (2013/2107(INI)),

–  având în vedere Directiva 2014/42/UE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât infracționalitatea organizată constituie o amenințare la adresa cetățenilor, întreprinderilor și economiei Uniunii Europene;

B.  întrucât în aprilie 2010, prin intermediul Programului de la Stockholm, Uniunea și-a stabilit propriile priorități pentru perioada 2010-2014 din cadrul protecției împotriva formelor grave de infracționalitate organizată și acest program a fost urmat, în 2014, de Directiva privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, ceea ce a demonstrat interesul în creștere manifestat în această direcție de instituțiile în cauză;

C.  întrucât Parlamentul a sugerat, încă din 2013, că este necesară o consolidare a normelor;

D.  întrucât obiectivul principal al acțiunilor desfășurate de organizațiile criminale este profitul economic și este necesar un răspuns comun urmărind combaterea utilizării bunurilor provenind din activități infracționale, iar infracționalitatea organizată are un caracter transfrontalier și statele membre adoptă cu lentoare dispozițiile europene,

1.  îi solicită Comisiei să armonizeze normele, astfel încât să se ajungă la un răspuns comun.

Notă juridică