PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 60k
29.3.2016
PE582.695v01-00
 
B8-0674/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sancțiunile împotriva Rusiei


Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sancțiunile împotriva Rusiei  
B8-0674/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Serghei Prikhodko, viceprim-ministrul Federației Ruse, a declarat într-un interviu recent că „Franța este cel mai important partener european al Rusiei, atât pentru relațiile cu continentul, cât și pentru cele cu restul lumii” și că „cooperarea franco-rusă are baze solide și concrete de simpatie și de respect reciproc”;

B.  întrucât, în ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, relațiile profunde care nu au legătură cu situația economică și politică, și anume cooperarea culturală și interregională, rămân neschimbate;

C.  întrucât viceprim-ministrul rus a mers la Paris pentru un moment important al schimbului menționat mai sus, adică instalarea uneia dintre cupolele de aur ale viitoarei catedrale ortodoxe rusești de pe Quai Branly, centru cultural și spiritual deschis tuturor,

2.  constată diferențele absolut surprinzătoare dintre politicile, abordările și interesele Uniunii Europene și cele ale popoarelor și națiunilor care o compun;

3.  invită Consiliul European să ia la cunoștință acest decalaj evident și să decreteze încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Notă juridică