FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
29.3.2016
PE582.695v01-00
 
B8-0674/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om sanktionerna mot Ryssland


Edouard Ferrand, Nicolas Bay, Matteo Salvini, Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om sanktionerna mot Ryssland  
B8-0674/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I en intervju nyligen förklarade Rysslands vice premiärminister, Sergej Prichodko, att Frankrike är Rysslands viktigaste partner i Europa, såväl när det gäller förbindelserna med Europa som med övriga världen, och att det fransk-ryska samarbetet vilar på en stabil och konkret grund av sympati och ömsesidig respekt.

B.  De starka banden, som inte omfattas av den ekonomiska och politiska situationen, särskilt det kulturella och interregionala samarbetet, är oförändrade, trots EU:s sanktioner.

C.  Som ett tecken på ovannämnda förbindelser kom den ryske vice premiärministern till Paris för en viktig händelse, nämligen installationen av en av guldkupolerna på den framtida rysk-ortodoxa kyrkan vid quai Branly, ett kulturellt och andligt centrum som är öppet för alla.

1.  Europaparlamentet konstaterar att det är ett förbluffande stort avstånd mellan EU:s politik, strategier och intressen och den politik, de strategier och det intresse som folken och nationerna i EU står för.

2.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att notera denna uppenbara diskrepans och besluta att sanktionerna mot Ryssland ska upphöra.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy