FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 58k
14.7.2016
PE582.696v01-00
 
B8-0675/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om integration av migranter på arbetsmarknaden samt stöd till folket


Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om integration av migranter på arbetsmarknaden samt stöd till folket  
B8-0675/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av antalet migranter som kommit till Europa på laglig väg under de senaste månaderna,

–  med beaktande av antalet migranter som kommissionen har förklarat sig vilja ta emot,

–  med beaktande av förslaget till yttrande från utskottet för sysselsättning och sociala frågor om flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Arbetslösheten i EU är fortsatt mycket hög, och antalet unga arbetslösa fortsätter att öka.

B.  Diskrepansen mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens blir allt större.

C.  Majoriteten av migranterna har mycket liten eller saknar helt yrkesutbildning, och de saknar dessutom officiella handlingar som kan styrka deras kompetens.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att garantera att de arbetstillfällen som skapas för migranter inte enbart är ett dolt sätt att ge dem stöd och lön.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen med kraft att garantera att de arbetstillfällen som skapas för migranter verkligen motsvarar arbetsgivarnas och samhällets behov.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy