PROJEKT REZOLUCJI
PDF 227kWORD 60k
17.5.2016
PE582.697v01-00
 
B8-0676/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie integracji migrantów na rynku pracy


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji migrantów na rynku pracy  
B8-0676/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając liczbę migrantów, którzy w ostatnich miesiącach legalnie wjechali do Europy,

–  uwzględniając liczbę migrantów, których – jak wynika z oświadczeń Komisji Europejskiej – zamierza się jeszcze przyjąć,

–  uwzględniając projekt opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych pt. „Uchodźcy: integracja społeczna i na rynku pracy”,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że stopa bezrobocia w Unii Europejskiej jest nadal bardzo wysoka oraz że liczba młodych bezrobotnych stale wzrasta;

B.  mając na uwadze, że większość migrantów ma bardzo ograniczone przygotowanie do zawodu, a także nie posiada żadnych oficjalnych środków potwierdzenia swych kwalifikacji;

C.  mając na uwadze, że jeżeli absolutnie nie da się uniknąć wprowadzania migrantów na rynek pracy, przeznaczone dla mnich miejsca pracy powinny spełnić podwójny cel zapewnienia im zajęcia oraz zaspokojenia realnych potrzeb pracodawców;

1.  apeluje do Komisji, aby niezwłocznie znalazła inne rozwiązania kryzysu migracyjnego niż integracja na rynku pracy;

2.  apeluje również do Komisji, aby – jeżeli inne alternatywy nie są dostępne – pozostawiła państwom członkowskim zadanie tworzenia miejsc pracy dla migrantów zgodnie z ich rzeczywistymi potrzebami gospodarczymi.

Informacja prawna