PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 61k
6.5.2016
PE582.699v01-00
 
B8-0678/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na pomoc stowarzyszeniom typu non profit zajmującym się w Europie pomocą ofiarom prześladowań i aktów przemocy


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na pomoc stowarzyszeniom typu non profit zajmującym się w Europie pomocą ofiarom prześladowań i aktów przemocy  
B8-0678/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykorzenienia tortur na świecie,

–  uwzględniając art. 4 oraz art. 5 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wielu krajach Afryki i Azji Południowej są jeszcze powszechne praktyki tortur wobec osób ubogich i bezbronnych;

B.  mając na uwadze, że w wielu okolicznościach za prześladowania takie są odpowiedzialne władze polityczne i wojskowe;

C.  mając na uwadze, że w wielu przypadkach ludzie, aby uciec przed takimi prześladowaniami, udają się do Europy i składają wniosek o azyl;

D.  mając na uwadze, że według niektórych badań ofiary prześladowań są dotknięte zaburzeniami posttraumatycznymi, wśród których najczęstsze są problemy ze snem i pamięcią, depresja, myśli samobójcze i halucynacje;

E.  mając na uwadze, że istnieją stowarzyszenia typu non profit, które udzielają wsparcia psychologicznego takim osobom przybyłym do Europy, aby leczyć rany duszy i ciała;

1.  apeluje do Komisji o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wsparcie stowarzyszeń działających w obszarze łagodzenia cierpień osób w niekorzystnym położeniu dotkniętych straszliwymi cierpieniami.

Informacja prawna