NÁVRH USNESENÍ
PDF 236kWORD 60k
30.5.2016
PE596.870v01-00
 
B8-0683/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o evropské odpovědnosti vnitrostátních parlamentů


Morten Messerschmidt

Návrh usnesení Evropského parlamentu o evropské odpovědnosti vnitrostátních parlamentů  
B8-0683/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nedostatečný demokratický dohled podkopává legitimitu evropského projektu a důvěru v něj;

B.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní parlamenty jsou plně suverénními shromážděními, která mohou jménem příslušných národů, jež zastupují, společně vykonávat vysokou míru kontroly nad činností Unie;

1.  žádá, aby byl prostřednictvím interinstitucionální dohody zřízen meziparlamentní pilíř, jenž by organizoval síť vnitrostátních parlamentů a jenž by těmto parlamentům umožňoval:

–  kontrolovat subsidiaritu, která má být dále chápána jako zásada umožňující Unii jednat v případě splnění dvou kumulativních podmínek: 1. pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a 2. pokud se tím nezmenší demokratická kontrola;

–  zasahovat, pokud by si to přály, do rozhodování EU vykonáváním svého práva veto nebo svého práva na neúčast;

–  prostřednictvím specializovaných meziparlamentních uskupení svých členů provádět na úrovni EU předběžné i následné sledování všech zasedání Rady ministrů;

–  přijímat rozhodnutí evropské povahy, která jsou v příslušných členských státech okamžitě použitelná;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění