PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 61k
3.5.2016
PE596.874v01-00
 
B8-0687/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la respectarea referendumurilor naționale privind Uniunea Europeană


Marie-Christine Arnautu

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la respectarea referendumurilor naționale privind Uniunea Europeană  
B8-0687/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, contrar declarațiilor ministrului luxemburghez al afacerilor externe, care afirmă că referendumurile vor distruge Europa, Uniunea Europeană s-a construit în contra Europei, a civilizației, a istoriei, a națiunilor sale și a popoarelor care fac parte din ea;

B.  întrucât construcția europeană, al cărei obiectiv era crearea unei uniuni federale, este pusă sub semnul întrebării chiar de către popoarele europene, astfel cum reiese din respingerea masivă a proiectului de constituție europeană de către poporul francez și cel olandez în 2005;

C.  întrucât poporul olandez a votat prin referendum împotriva acordului de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina și întrucât, în ciuda rezultatului, Comisia a propus o scutire de vize pentru cetățenii ucraineni care doresc să se deplaseze într-un stat membru al Uniunii Europene;

D.  întrucât poporul britanic se va pronunța prin referendum în ceea ce privește rămânerea Regatului Unit în Uniunea Europeană,

1.  invită Consiliul și statele membre să acționeze pentru a crea o Europă bazată pe cooperarea între națiuni libere și suverane;

2.  solicită respectarea rezultatelor consultărilor populare în ceea ce privește aspecte europene;

3.  solicită, prin urmare, retragerea propunerii Comisiei de a scuti de vize cetățenii ucraineni și încetarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Ucraina.

Notă juridică