PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
2.5.2016
PE596.876v01-00
 
B8-0689/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie stosunków Turcji z Unią Europejską


Marie-Christine Arnautu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków Turcji z Unią Europejską  
B8-0689/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie UE-Turcja z dnia 18 marca 2016 r.,

–  uwzględniając porozumienia o readmisji i współpracy podpisane przez Grecję i Turcję i obowiązujące od 2002 r. oraz porozumienie z 2010 r. zawarte przez te dwa państwa dotyczące odsyłania nielegalnych imigrantów,

–  uwzględniając porozumienie podpisane przez UE i Turcję w 2013 r. i obowiązujące od 2014 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Turcja nie jest krajem europejskim z punktu widzenia historycznego, geograficznego ani kulturowego;

B.  przypominając, że od 1974 r. Turcja nielegalnie okupuje zbrojnie północną część Cypru;

C.  przypominając, że Turcja poparła i nadal popiera zbrojne ugrupowania islamistyczne w Syrii;

D.  mając na uwadze, że wspomniane porozumienia o readmisji nie są przestrzegane ani skuteczne dla ochrony granic Grecji;

1.  żąda ostatecznego zaprzestania negocjacji w sprawie przystąpienia Turcji do UE;

2.  wzywa do zawieszenia wypłacania kwoty 6 mld euro przyznanych Turcji;

3.  żąda, aby nie wprowadzano w życie zniesienia wiz dla obywateli Turcji;

4.  zwraca się o natychmiastowe zamknięcie granicy Grecji z Turcją.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności