PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 60k
15.4.2016
PE596.881v01-00
 
B8-0694/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie macierzyństwa zastępczego jako zagrożenia dla praw kobiet i dzieci


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie macierzyństwa zastępczego jako zagrożenia dla praw kobiet i dzieci  
B8-0694/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze praktykę macierzyństwa zastępczego, czyli sytuację, w której kobieta zachodzi w ciążę i rodzi dziecko na rzecz osób trzecich, nieodpłatnie bądź odpłatnie;

B.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie, w tym Belgia i Anglia, zezwalają na macierzyństwo zastępcze, podczas gdy w innych, na przykład we Włoszech zgodnie z ustawą nr 40/2004, jest ono zabronione, w związku z czym coraz więcej par hetero- i homoseksualnych, które nie mogą uzyskać zgody na macierzyństwo zastępcze w swoim kraju, zwraca się do placówek zagranicznych, przede wszystkim w Rosji i na Ukrainie;

C.  mając na uwadze potępienie praktyki macierzyństwa zastępczego, zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie;

1.  wzywa Komisję do określenia ochrony prawnej na poziomie Unii w stosunku do dzieci matek zastępczych, zarówno tych już narodzonych, jak i tych, które dopiero się narodzą;

2.  wzywa ponadto Komisję do sprawdzenia, czy przepisy dotyczące macierzyństwa zastępczego obowiązujące w państwach członkowskich, w których jest ono dozwolone, nie stoją w sprzeczności z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony praw dzieci i kobiet.

Informacja prawna