Postupak : 2016/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0738/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0738/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0270

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 227kWORD 75k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda(1),

–  uzimajući u obzir plan Komisije za utvrđivanje kriterija za određivanje endokrinih disruptora u kontekstu provedbe Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja i Uredbe o biocidnim proizvodima(2),

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 (postupak koji je Švedska pokrenula protiv Komisije uz podršku Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Danske, Finske, Francuske i Nizozemske)(3),

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 265. i 266. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera od 22. ožujka 2016. upućeno predsjedniku Europskog parlamenta ((2016)1416502),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 od Komisije traži da najkasnije do 13. prosinca 2013. usvoji delegirane akte kojima se utvrđuju znanstveni kriteriji za određivanje svojstava endokrine disrupcije aktivnih tvari i biocidnih proizvoda;

B.  budući da Komisija još uvijek nije usvojila te znanstvene kriterije i da s njihovim utvrđivanjem kasni više od dvije i pol godine;

C.  budući da je Opći sud Europske unije u svojoj presudi od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 utvrdio da je Komisija prekršila pravo EU-a jer nije usvojila delegirane akte za utvrđivanje znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije;

D.  budući da je Sud Europske unije svojom presudom utvrdio da je Komisija imala jasnu, preciznu i bezuvjetnu obvezu usvojiti delegirane akte kako bi se navedeni znanstveni kriteriji utvrdili najkasnije do 13. prosinca 2013.;

E.  budući da je Sud nadalje naveo da se nijednom odredbom Uredbe (EU) br. 528/2012 ne zahtijeva provedba procjene učinka znanstvenih kriterija utemeljenih na riziku te da se, čak u slučaju da Komisija smatra da je takva procjena učinka potrebna, time Komisija ne oslobađa od obveze poštovanja roka iz Uredbe (stavak 74. presude);

F.  budući da je Sud nadalje utvrdio da se određivanje znanstvenih kriterija može objektivno provesti jedino na temelju znanstvenih podataka povezanih s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno o gospodarskim (stavak 71. presude); budući da je Sud stoga razjasnio da procjena društveno-gospodarskog učinka nije prikladna za odlučivanje o znanstvenom pitanju;

G.  budući da je Sud nadalje presudio da Komisija, u kontekstu primjene ovlasti koje joj je dodijelio zakonodavac, ne može dovoditi u pitanje regulatornu ravnotežu koju je zakonodavac uspostavio između poboljšanja unutarnjeg tržišta i zaštite ljudskog i životinjskog zdravlja te okoliša (stavak 72. presude); budući da je Sud stoga razjasnio da nije prikladno da Komisija procjenjuje regulatorne izmjene sektorskog zakonodavstva u okviru procjene učinka povezane s usvajanjem delegiranog akta;

H.  budući da je prema članku 266. UFEU-a institucija čije je propuštanje djelovanja proglašeno protivnim Ugovorima dužna poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi Suda Europske unije;

I.  budući da je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održanoj u veljači 2016. Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, objavio da će Komisija unatoč tome nastaviti s provedbom procjene učinka jer smatra da je to „koristan, pa čak i nužan, alat kojim će se voditi u budućem odlučivanju o kriterijima”;

J.  budući da Komisija mora provoditi procjene učinka za zakonodavne i nezakonodavne inicijative za koje se očekuje da će imati znatan gospodarski, ekološki ili društveni učinak kako bi osmislila alternativna rješenja, što znači da su procjene učinka vrijedni instrumenti koji regulatornim tijelima pomažu da ocijene političke opcije nakon razjašnjenja relevantnih znanstvenih pitanja;

K.  budući da je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker u svojemu pismu od 22. ožujka 2016. upućenom predsjedniku Parlamenta Martinu Schulzu potvrdio da Komisija namjerava zatražiti mišljenje Odbora za regulatorni nadzor o procjeni učinka prije donošenja odluke o znanstvenim kriterijima;

L.  budući da nema sumnje da Komisija još uvijek nije djelovala u skladu s presudom Suda nego ustraje u svojem kršenju prava EU-a, o kojem je presudio Sud, te time sada krši i članak 266. UFEU-a;

M.  budući da je sasvim neprihvatljivo da Komisija kao čuvarica Ugovora ne poštuje odredbe Ugovora;

1.  slaže se s Općim sudom da je neprikladno da Komisija provodi procjenu društveno-gospodarskog učinka za odlučivanje o znanstvenom pitanju te da Komisija ne može mijenjati regulatornu ravnotežu utvrđenu temeljnim aktom primjenjivanjem ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 290. UFEU-a, što je pitanje koje Komisija pak smatra dijelom procjene učinka;

2.  osuđuje Komisiju ne samo zbog nepoštovanja svoje obveze da usvoji delegirane akte u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 nego i zbog nepoštovanja svojih institucijskih obveza utvrđenih samim Ugovorima, posebno člankom 266. UFEU-a;

3.  poziva Komisiju da hitno poštuje svoje obveze na temelju članka 266. UFEU-a te da hitno usvoji znanstvene kriterije utemeljene na riziku za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije;

4.  podržava činjenicu da se Komisija koristi procjenom učinka svojih inicijativa u prikladnoj fazi regulatornog postupka kako bi se poboljšale procedure donošenja odluka i zakona ocjenjivanjem političkih opcija i njihovih posljedica nakon rješavanja znanstvenih pitanja;

5.  smatra ovu Rezoluciju službenom opomenom kojom poziva Komisiju da djeluje u skladu s člankom 265. UFEU-a;

6.  zadržava pravo da na temelju članka 265. UFEU-a pred Sudom Europske unije pokrene postupak za utvrđivanje kršenja članka 266. UFEU-a ako se Komisija ne očituje o svojem stajalištu u roku od sljedeća dva mjeseca;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Vijeća i predsjedniku Komisije te da ih obavijesti o ishodu glasovanja o ovom prijedlogu na plenarnoj sjednici.

 

(1)

SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Pravna napomena