NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 60k
13.6.2016
PE585.228v01-00
 
B8-0798/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o analýze skandálu s kontaminovanými potravinami


Franz Obermayr

Návrh usnesení Evropského parlamentu o analýze skandálu s kontaminovanými potravinami  
B8-0798/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na konci března bylo celkem v 57 zemích, mimo jiné v řadě členských států EU, zajištěno více než 10 000 tun padělaných potravin, z nichž mnoho představovalo zvýšené zdravotní riziko pro spotřebitele;

B.  vzhledem k tomu, že doposud nebyl nikdo schopen posoudit, zda a v jakém měřítku již byly zdraví škodlivé potraviny uvedeny do oběhu, přičemž zřejmě nebyly použity žádné kontrolní mechanismy EU;

1.  je toho názoru, že je třeba, aby byl tento potravinový skandál důkladně reflektován, aby bylo možné vyvodit z něj ponaučení a předejít tak v budoucnu obdobnému ohrožení koncového spotřebitele;

2.  je toho názoru, že zaměření na regionální výrobky a výrobce představuje jeden z možných přístupů vedoucích k tomu, aby se podobným skandálům v budoucnu předešlo.

Právní upozornění