NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 59k
13.6.2016
PE585.229v01-00
 
B8-0799/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ochraně spotřebitelů před minerálním olejem v potravinách


Franz Obermayr

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně spotřebitelů před minerálním olejem v potravinách  
B8-0799/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v uplynulých letech byl v potravinách několikrát zjištěn reziduální výskyt minerálního oleje a že se u dotyčných potravin často jednalo o potraviny, které konzumují zejména děti a mládež;

B.  vzhledem k tomu, že minerální oleje představují podle údajů sdružení Foodwatch největší skupinu látek znečišťujících lidské tělo;

1.  je toho názoru, že je naléhavě nutné stanovit mezní hodnoty pro rezidua minerálního oleje v potravinách a že aromatické minerální oleje v potravinách nesmějí být za žádných okolností prokazatelné;

2.  vyzývá k tomu, aby byla přijata doprovodná opatření, jako je zákaz používání vložených obalů obsahujících minerální oleje, jejichž cílem by bylo ještě více předcházet kontaminaci potravin.

Právní upozornění - Ochrana soukromí