Procedură : 2016/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0804/2016

Texte depuse :

B8-0804/2016

Dezbateri :

CRE 22/06/2016 - 16

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0290

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la masacrele din estul Republicii Congo  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la masacrele din estul Republicii Congo  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Republica Democratică Congo (RDC),

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din RDC,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 referitoare la Republica Democratică Congo,

–  având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2014, adoptat de Consiliu la 22 iunie 2015,

–  având în vedere scrisoarea deschisă adresată de grupurile societății civile din teritoriile Beni, Butembo și Luberto președintelui Republicii Democratice Congo la 14 mai 2016,

–  având în vedere Declarațiile de la Nairobi din decembrie 2013,

–  având în vedere Cadrul pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2198 (2015) privind prelungirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2277 (2016) prin care a fost prelungit cu un an mandatul Misiunii Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere raportul din 12 ianuarie 2015 al Grupului de experți ai ONU pentru RDC,

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind situația drepturilor omului și activitățile Biroului comun al ONU pentru drepturile omului din RDC din 27 iulie 2015,

–  având în vedere declarația de presă comună din 2 septembrie 2015 a Grupului trimișilor și reprezentanților internaționali pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa privind alegerile din RDC,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 9 noiembrie 2015 privind situația din RDC,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 9 martie 2016 cu privire la Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC și la punerea în aplicare a Cadrului pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernanța din ianuarie 2007,

–  având în vedere Constituția congoleză din 18 februarie 2006,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația în materie de securitate din Republica Democratică Congo se deteriorează în continuare în partea de nord-est a țării, existând relatări despre numeroase masacre, recrutarea și folosirea copiilor de către grupările armate, precum și despre acte de violență sexuală la scară largă și de violență pe criterii de gen;

B.  întrucât, în perioada octombrie 2014-mai 2016, în teritoriile Beni, Lubero și Butembo peste 1 160 de persoane au fost ucise cu sălbăticie, peste 1 470 de persoane au fost date dispărute, numeroase case, centre de sănătate și școli au fost arse din temelii, iar numeroase femei și numeroși bărbați și copii au căzut victime ale unor acte de violență sexuală;

C.  întrucât multe sate din aceste teritorii sunt ocupate în prezent de grupări armate;

D.  întrucât responsabilitatea pentru aceste crime trebuie atribuită grupărilor armate care acționează în regiune, originare din RDC sau din țările învecinate;

E.  întrucât o serie de oameni au fost uciși cu o violență ieșită din comun, în unele rânduri în apropiere de poziții ocupate de armata națională (FARDC) și de baze ale misiunii ONU de menținere a păcii din RDC (MONUSCO);

F.  întrucât comunitatea internațională s-a arătat indiferentă față de aceste masacre, iar mass-media nu au relatat nimic în acest sens;

G.  întrucât, conform Constituției, președintele RDC are sarcina de a fi garantul integrității naționale, al independenței naționale, al siguranței cetățenilor și bunurilor, precum și al bunei funcționări a instituțiilor țării și este totodată comandantul forțelor armate ale țării;

H.  întrucât armata congoleză și MONUSCO se află în această regiune pentru a păstra stabilitatea, a se lupta cu grupările armate și a proteja populația civilă;

I.  întrucât mandatul MONUSCO a fost reînnoit și consolidat;

J.  întrucât conflictul în curs de desfășurare și operațiunile militare au dus, de asemenea, la strămutarea în interiorul țării a 1,5 milioane de persoane, 500 000 fiind forțate să fugă din țară;

K.  întrucât accesul la resursele naturale și exploatarea acestora joacă în continuare un rol important în alimentarea conflictelor din RDC și din regiune,

1.  își exprimă profunda preocupare cu privire la escaladarea violenței și la deteriorarea situației umanitare, deja îngrijorătoare, din RDC, cauzate în special de conflictele armate din provinciile din estul țării, care durează de peste 20 ani; deplânge pierderea de vieți omenești și își exprimă solidaritatea față de poporul RDC;

2.  insistă că această situație nu ar trebui să împiedice desfășurarea alegerilor conform prevederilor constituționale;

3.  solicită guvernului RDC și MONUSCO să realizeze o anchetă privind incapacitatea forțelor congoleze și a forțelor MONUSCO de a proteja civilii din regiunea Beni;

4.  solicită comunității internaționale să lanseze o anchetă riguroasă, independentă și transparentă a masacrelor; solicită o reuniune de urgență a Grupului trimișilor și reprezentanților internaționali pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa privind alegerile din RDC pentru a lua măsuri adecvate în acest sens, cum ar fi mobilizarea Consiliului de Securitate al ONU;

5.  reamintește că neutralizarea tuturor grupărilor armate din regiune va contribui în mod semnificativ la instaurarea păcii și a stabilității și solicită guvernului RDC să acorde prioritate acestui obiectiv și să restabilească siguranța pentru toți cetățenii săi, precum și stabilitatea în teritoriile Beni, Lubero și Butembo; îndeamnă Uniunea Africană (UA) și țările învecinate să ofere armatei congoleze sprijinul militar necesar;

6.  reiterează faptul că nu trebuie să existe impunitate pentru cei vinovați de încălcări ale drepturilor omului, de crime de război, de crime împotriva umanității, de violență sexuală împotriva femeilor și a fetelor sau pentru cei responsabili de recrutarea copiilor-soldați; subliniază că persoanele responsabile pentru astfel de fapte trebuie să fie denunțate, identificate, urmărite în justiție și pedepsite în conformitate cu dreptul penal național și internațional;

7.  invită UA și UE să asigure un dialog politic permanent între țările din regiunea Marilor Lacuri, pentru a preveni orice destabilizare ulterioară; regretă că s-a înregistrat doar un progres limitat în punerea în practică a Cadrului pentru pace, securitate și cooperare din februarie 2013 și invită toate părțile să contribuie activ la eforturile de stabilizare;

8.  solicită elaborarea și publicarea unui raport de evaluare a acțiunilor MONUSCO; salută Rezoluția nr. 2277 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU, care a reînnoit mandatul MONUSCO și i-a consolidat competențele în materie de protecție civilă, precum și în materie de drepturile omului; îndeamnă MONUSCO să utilizeze pe deplin acest mandat pentru a proteja populația civilă;

9.  insistă asupra faptului că societatea civilă trebuie implicată în orice acțiune de protecție a civililor și soluționare a conflictelor, iar apărătorii drepturilor omului trebuie să fie protejați și guvernul RDC și comunitatea internațională trebuie să le ofere o platformă;

10.  recunoaște eforturile depuse de autoritățile congoleze în combaterea impunității și prevenirea violenței sexuale și a violenței împotriva copiilor, dar consideră că progresele rămân lente;

11.  reamintește UE că trebuie să existe o coerență între politicile sale și că negocierile pentru acorduri în regiune trebuie să promoveze pacea, stabilitatea, dezvoltarea și drepturile omului;

12.  invită UE să trimită un observator care să evalueze situația umanitară și să sensibilizeze comunitatea internațională cu privire la masacre;

13.  invită UE să ia în considerare impunerea unor sancțiuni specifice, printre care interdicțiile de călătorie și înghețarea activelor, împotriva celor responsabili de represiunea violentă din RDC, pentru a preveni violențe ulterioare;

14.  solicită UE și statelor sale membre să își mențină măsurile de asistență destinate locuitorilor RDC, pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale celor mai vulnerabile segmente ale populației, îndeosebi ale persoanelor strămutate în interiorul țării;

15.  salută eforturile autorităților congoleze de a pune în aplicare legislația care interzice comercializarea și prelucrarea mineralelor în zonele în care se practică exploatarea ilegală a mineralelor, cum ar fi zonele controlate de grupări armate; invită autoritățile congoleze să accelereze punerea în aplicare a legislației și îndeamnă RDC să își continue eforturile în vederea respectării Inițiativei privind transparența în industriile extractive;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, Consiliului ACP-UE, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului și președintelui, prim-ministrului și parlamentului RDC.

Notă juridică