NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 60k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o regulaci sběru dat v motorových vozidlech


Franz Obermayr

Návrh usnesení Evropského parlamentu o regulaci sběru dat v motorových vozidlech  
B8-0806/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nová vozidla vyrobená velkými výrobci jsou již na úrovni závodu čím dál více vybavována SIM kartami a že jsou výrobci automobilů na základě změny směrnice 2007/46/ES počínaje 31. března 2018 povinni všechny nově vyrobené automobily vybavit takzvaným systémem eCall;

 

B.  vzhledem k tomu, že pozměněná směrnice upravuje sběr dat pouze v souvislosti se systémy eCall, a že tudíž nejsou zohledněny ostatní oblasti sběru dat ve vozidlech, což dává výrobcům možnost sbírat data bez souhlasu spotřebitele;

 

1.  je toho názoru, že také v souvislosti s ohlášeným lepším poskytováním pomoci po nehodách má být ochraně dat přisouzena nejvyšší důležitost;

 

2.  požaduje, aby Parlament přijal veškerá opatření s cílem minimalizovat do okamžiku vstupu příslušné směrnice v platnost současné vakuum, jež výrobcům umožňuje shromažďovat data ve velkém, a již nyní vést výrobce motorových vozidel k odpovědnému zacházení s daty získanými z těchto vozidel.

 

 

Právní upozornění