RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 59k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


mootorsõidukites andmete kogumise reguleerimise kohta


Franz Obermayr

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek mootorsõidukites andmete kogumise reguleerimise kohta  
B8-0806/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

 

A.  arvestades, et suured autotootjad varustavad uued autod aina sagedamini juba tehases SIM-kaartidega ja et direktiivi 2007/46/EÜ muudatuse kohaselt on autotootjad alates 31. märtsist 2018 kohustatud paigaldama kõigisse uutesse autodesse nn eCall-süsteemi;

 

B.  arvestades, et muudetud direktiivis käsitletakse ainult andmete kogumist eCall-süsteemi abil ja muid autosse paigaldatud andmesalvestusmehhanisme seega ei käsitleta, mis annab tootjatele võimaluse tarbija nõusolekuta andmeid koguda;

 

1.  on seisukohal, et isegi võttes arvesse väidet, et andmete kogumine suurendab abi osutamise võimalusi õnnetuse korral, tuleb tagada võimalikult kõrgetasemeline andmekaitse;

 

2.  nõuab, et parlament teeks kõik võimaliku, et minimeerida praegust õigustühimikku, mis võimaldab tootjatel kuni direktiivi jõustumiseni suurel hulgal andmeid koguda, ning nõuaks autotootjatelt juba praegu autoandmete vastutustundlikku käitlemist.

Õigusalane teave