PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 59k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


moottoriajoneuvoissa kerättävien tietojen sääntelystä


Franz Obermayr

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys moottoriajoneuvoissa kerättävien tietojen sääntelystä  
B8-0806/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

 

A.  ottaa huomioon, että suurten autotehtaiden valmistamissa uusissa autoissa on yhä useammin SIM-kortti ja että direktiivin 2007/46/EY tarkistamisen jälkeen autonvalmistajat ovat 31. maaliskuuta 2018 lähtien velvollisia asentamaan kaikkiin uusiin autoihin niin kutsutun e-call-järjestelmän;

 

B.  ottaa huomioon, että direktiiviin tehdyllä tarkistuksella säännellään vain e-call-järjestelmän yhteydessä tapahtuvaa tietojenkeruuta, eikä se koske muita autoissa kerättävää tietoja, mikä mahdollistaa sen, että valmistaja voi kerätä tietoja ilman kuluttajien suostumusta;

 

1.  katsoo, että on taattava mahdollisimman korkeatasoinen tietosuoja myös pyrittäessä parantamaan avunantomahdollisuuksia onnettomuuksien jälkeen;

 

2.  vaatii parlamenttia ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin nykyisestä sääntelytyhjöstä, joka antaa valmistajille mahdollisuuden kerätä suuren määrän tietoja, koituvien haittojen minimoimiseksi direktiivin voimaantuloon asti ja kehottamaan moottoriajoneuvojen valmistajia jo nyt käsittelemään ajoneuvoissa kerättäviä tietoja vastuuntuntoisesti.

Oikeudellinen huomautus