PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 379kWORD 60k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl duomenų rinkimo motorinėse transporto priemonėse reglamentavimo


Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl duomenų rinkimo motorinėse transporto priemonėse reglamentavimo  
B8-0806/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi stambių automobilių gamintojų gaminamos naujos transporto priemonės vis dažniau jau gamykloje aprūpinamos SIM kortele ir kadangi pagal iš dalies pakeistą Direktyvą 2007/46/EB nuo 2018 m. kovo 31 d. automobilių gamintojai privalės visose naujose transporto priemonėse įdiegti vadinamąją e. skambučio sistemą;

 

B.  kadangi daliniu direktyvos pakeitimu reglamentuojamas tik duomenų rinkimas taikant e. skambučio sistemą, o kitos duomenų rinkimo automobiliuose sritys nereglamentuojamos ir tai suteikia gamintojams galimybę be vartotojų sutikimo rinkti duomenis;

1.  mano, kad reikia užtikrinti kuo geresnę duomenų apsaugą, net ir atsižvelgiant į nurodytą siekį pagerinti pagalbos teikimo galimybes įvykus avarijoms;

 

2.  ragina Parlamentą imtis visų reikiamų priemonių siekiant iki direktyvos įsigaliojimo kuo labiau sumažinti dabartinį vakuumą, dėl kurio gamintojai gali rinkti daugybę duomenų, ir reikalauti, kad motorinių transporto priemonių gamintojai jau dabar atsakingai tvarkytų transporto priemonėse surenkamus duomenis.

Teisinis pranešimas