REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 60k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par datu vākšanas regulējumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem


Franz Obermayr

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par datu vākšanas regulējumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem  
B8-0806/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

 

A.  tā kā lielie automobiļu ražotāji aizvien vairāk savu jauno automobiļu aprīko ar SIM karti un tā kā saskaņā ar grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK automobiļu ražotājiem ir noteikts pienākums no 2018. gada 31. marta visus jaunos automobiļus aprīkot ar eCall sistēmu;

 

B.  tā kā ar grozījumiem minētajā direktīvā tiek regulēta tikai datu vākšana eCall sistēmā un tādēļ netiek paredzēta datu vākšana par citām ar transportlīdzekli saistītām jomām, un tas ļauj ražotājiem datus vākt bez patērētāju piekrišanas,

 

1.  uzskata – lai arī tādā veidā tiek paredzēti uzlabojumi attiecībā uz iespējām sniegt palīdzību pēc negadījuma, tomēr dati būtu jāaizsargā visaugstākajā līmenī;

 

2.  prasa Parlamentam veikt visus pasākumus, lai mazinātu pastāvošo regulējuma trūkumu, kas ļauj ražotājiem vākt visa veida datus pirms direktīvas stāšanās spēkā, un jau tagad mudināt mehānisko transportlīdzekļu ražotājus atbildīgi apieties ar transportlīdzekļu datiem.

Juridisks paziņojums