PROJEKT REZOLUCJI
PDF 307kWORD 60k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie regulacji dotyczących gromadzenia danych w pojazdach silnikowych


Franz Obermayr

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie regulacji dotyczących gromadzenia danych w pojazdach silnikowych   
B8-0806/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

 

A.  mając na uwadze, że nowe pojazdy produkowane przez dużych producentów motoryzacyjnych coraz częściej są rutynowo wyposażane w karty SIM i że w związku ze zmianą dyrektywy 2007/46/WE od dnia 31 marca 2018 r. producenci motoryzacyjni są zobowiązani wyposażać wszystkie nowe pojazdy w tzw. system eCall;

 

B.  mając na uwadze, że zmieniona dyrektywa reguluje tylko gromadzenie danych w ramach systemu eCall, w związku z czym inne obszary gromadzenia danych w pojazdach nie są uwzględnione, co daje producentom możliwość gromadzenia danych bez zgody konsumentów;

 

1.  jest zdania, że należy zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych również w związku z przewidywaną poprawą możliwości dotyczących udzielania pomocy po wypadkach;

 

2.  wzywa Parlament do przyjęcia wszelkich środków, aby do czasu wejścia dyrektywy w życie zminimalizować obecną lukę prawną, która umożliwia producentom gromadzenie danych na dużą skalę, i już teraz zwracać uwagę producentów pojazdów silnikowych na konieczność odpowiedzialnego postępowania z danymi rejestrowanymi w pojazdach.

Informacja prawna