NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 60k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nariadení o zbere údajov v motorových vozidlách


Franz Obermayr

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nariadení o zbere údajov v motorových vozidlách  
B8-0806/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

 

A.  keďže nové vozidlá od veľkých výrobcov automobilov sú čoraz častejšie od výroby vybavené SIM kartami a v súlade so zmenou smernice 2007/46/ES budú výrobcovia automobilov od 31. marca 2018 povinní vybaviť všetky nové vozidlá systémom núdzového volania (tzv. eCall);

 

B.  keďže zmena smernice upravuje len zber údajov v súvislosti so systémami eCall a nevzťahuje sa na iné oblasti zberu údajov v aute, čo dáva výrobcom možnosť zbierať údaje bez súhlasu užívateľa;

 

1.  zastáva názor, že aj v súvislosti s avizovaným zlepšením možností pomoci pri nehodách treba zabezpečiť, aby ochrana údajov mala najvyšší stupeň ochrany;

 

2.  žiada, aby Parlament prijal všetky opatrenia na minimalizovanie súčasného vákua, ktoré výrobcom umožňuje zbierať veľké množstvo údajov, až do nadobudnutia účinnosti príslušnej smernice a aby už teraz nabádal výrobcov motorových vozidiel zodpovedne narábať s údajmi získanými z motorových vozidiel.

Právne oznámenie