PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 216kWORD 62k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ureditvi zbiranja podatkov v motornih vozilih


Franz Obermayr

B8‑0806/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ureditvi zbiranja podatkov v motornih vozilih  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

 

A.  ker so nova vozila velikih proizvajalcev vozil vse pogosteje tovarniško opremljena s karticami SIM in ker bodo v skladu s spremembo Direktive 2007/46/ES od 31. marca 2018 proizvajalci avtomobilov zavezani, da vsa nova vozila opremijo s t. i. sistemom e-klic (eCall);

 

B.  ker se s spremembo direktive ureja le zbiranje podatkov v zvezi s sistemom e-klic, druga področja zbiranja podatkov v avtomobilu pa niso zajeta, kar proizvajalcem omogoča, da podatke zbirajo brez soglasja potrošnikov;

 

1.  meni, da je treba čim višjo raven varstva podatkov zagotoviti tudi v okviru napovedanega izboljšanja vrst pomoči po nesrečah;

 

2.  poziva Parlament, naj sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi se bo do začetka veljavnosti direktive čim bolj zmanjšala sedanja pravna praznina, ki proizvajalcem omogoča obsežno zbiranje podatkov, in ki bodo proizvajalce motornih vozil že zdaj spodbudili k odgovornemu ravnanju s podatki o vozilu.

Pravno obvestilo