FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
13.6.2016
PE585.236v01-00
 
B8-0806/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om regleringen av datainsamling i motorfordon


Franz Obermayr

Förslag till Europaparlamentets resolution om regleringen av datainsamling i motorfordon  
B8-0806/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

 

A.  Nya bilar från stora biltillverkare utrustas i allt högre grad med ett SIM-kort och i enlighet med ändringen av direktiv 2007/46/EG kommer biltillverkarna att vara tvungna att utrusta alla nya bilar med ett så kallat eCall-system från och med den 31 mars 2018.

 

B.  Ändringen av direktiv 2007/46/EG reglerar enbart datainsamling inom eCall-systemet och omfattar följaktligen inte annan datainsamling i bilarna, vilket ger biltillverkarna möjlighet att samla in data utan konsumenternas samtycke.

 

1.  Europaparlamentet anser att dataskydd, trots den aviserade förbättringen av möjligheterna att få hjälp efter en olycka, bör skyddas i största möjliga mån.

 

2.  Europaparlamentet uppmanar parlamentet att vidta åtgärder för att minimera det nuvarande tomrummet, som gör det möjligt för tillverkarna att samla in stora mängder data innan direktivet träder i kraft, och uppmanar biltillverkarna att behandla data som samlats in i bilar på ett ansvarsfullt sätt.

Rättsligt meddelande