ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 473kWORD 62k
1.6.2016
PE585.242v01-00
 
B8-0812/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно подкрепата за изследвания в областта на лечението на бактерията Xylella fastidiosa и опазването на средиземноморските маслинови дървета


Мирей Д'Орнано, Марин Льо Пен, Едуар Феран, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк, Флориан Филипо, Мари-Кристин Арнотю, Луи Алио, Жил Льобретон, Бернар Моно, Филип Лоазо, Софи Монтел, Доминик Билд, Стийв Бриуа, Жан-Люк Шафаузер, Доминик Мартен, Милене Трошчински, Мари-Кристин Бутоне, Лауренциу Ребега, Мара Бицото, Марио Боргецио

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно подкрепата за изследвания в областта на лечението на бактерията Xylella fastidiosa и опазването на средиземноморските маслинови дървета  
B8-0812/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно опазването на околната среда,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2417 на Комисията от 17 декември 2015 г., което предвижда изкореняването на заразените растения;

Б.  като има предвид, че проучванията, проведени в Италия от ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), показаха обещаващи резултати вследствие на третиране с биоактивни съединения или с продукти, съдържащи цинк, мед и лимонена киселина;

В.  като има предвид, че опитите, проведени от белгийските изследователи върху ензима на краве мляко, лактопероксидаза, се оказаха окуражаващи;

Г.  като има предвид коментарите от опита на маслинопроизводителите, които потвърждават, че заразените маслинови дървета не са непременно обречени, ако се подрежат по подходящ начин;

1.  призовава да се обърне специално внимание на опазването на средиземноморските маслинови дървета;

2.  призовава Комисията да засили подкрепата за изследванията в областта на лечението на бактерията;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

Правна информация