ONTWERPRESOLUTIE
PDF 158kWORD 58k
1.6.2016
PE585.242v01-00
 
B8-0812/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de steun aan het onderzoek naar behandelingen tegen de bacterie Xylella fastidiosa en het behoud van olijfbomen in het Middellandse Zeegebied


Mireille d'Ornano, Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Florian Philippot, Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Gilles Lebreton, Bernard Monot, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Dominique Martin, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Boutonnet, Laurentiu Rebega, Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de steun aan het onderzoek naar behandelingen tegen de bacterie Xylella fastidiosa en het behoud van olijfbomen in het Middellandse Zeegebied  
B8-0812/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 11 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over milieubescherming,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2417 van de Commissie van 17 december 2015 wordt voorzien in het uittrekken van aangetaste gewassen;

B.  overwegende dat studies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in Italië beloftevolle resultaten hebben opgeleverd na behandelingen door bioactieve substanties of producten die zink, koper en citroenzuur bevatten;

C.  overwegende dat proeven van Belgische onderzoekers op een koemelkenzyme, de lactoperoxydase, bemoedigend zijn gebleken;

D.  overwegende dat olijventelers bevestigen dat hun aangetaste olijfbomen niet noodzakelijk ten dode zijn opgeschreven, als op gepaste wijze wordt gesnoeid;

1.  vraagt dat bijzondere aandacht wordt besteed aan het behoud van olijfbomen in het Middellandse Zeegebied;

2.  vraagt de Commissie de steun aan het onderzoek naar behandelingen tegen de bacterie te verhogen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de lidstaten.

 

Juridische mededeling