PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 390kWORD 60k
15.6.2016
PE585.254v01-00
 
B8-0824/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl atsisakymo pradėti vartoti turkų kalbą kaip oficialią Europos Sąjungos kalbą


Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Sophie Montel, Marie-Christine Arnautu, Sylvie Goddyn, Mireille d'Ornano, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl atsisakymo pradėti vartoti turkų kalbą kaip oficialią Europos Sąjungos kalbą  
B8-0824/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnį (2 dalis),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsnį (1 ir 3 dalys),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2015 m. ataskaitos dėl Turkijos (51 punktas),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Turkija nėra Europos Sąjungos valstybė narė;

B.  kadangi Europos tapatybė nesuderinama su Turkijos vertybėmis ir šis nesuderinamumas pasireiškia dviem pastaruosius septynis šimtmečius konfrontavusiomis pasaulėžiūromis;

1.  ragina Europos Sąjungos Tarybą atmesti Kipro Respublikos Prezidento Nicoso Anastasiadeso prašymą padaryti turkų kalbą oficialia Europos Sąjungos kalba;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinis pranešimas