PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 60k
15.6.2016
PE585.256v01-00
 
B8-0826/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zahtjevu za potporu državama članicama radi efikasnijeg upravljanja sredstvima za sprečavanje šumskih požara


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu za potporu državama članicama radi efikasnijeg upravljanja sredstvima za sprečavanje šumskih požara  
B8-0826/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir komunikaciju COM(2013)0659,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2152/2003 Europskog parlamenta i Vijeća,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da svake godine u Europi izbiju šumski požari koji unište na tisuće hektara šume;

B.  budući da oni pogađaju uglavnom države članice na jugu Europe i da se unatoč tome nijedna europska zemlja ne može smatrati potpuno imunom na tu pojavu;

C.  budući da još ne postoji zajednička šumarska politika koja bi omogućila podijeljeno upravljanje u tom području te da stoga države članice same trebaju utvrditi načine za suočavanje s problemom požara i njihova sprečavanja;

D.  budući da je Revizorski sud nedavno naglasio da se sredstvima za sprečavanje štete u šumama prouzročene požarima i elementarnim nepogodama ne upravlja efikasno unatoč činjenici da se u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj često daje potpora za zaštitu šuma;

1.  poziva Komisiju da osmisli mjere kojima će se državama članicama pružiti potpora za efikasnije korištenje sredstvima za sprečavanje štete uz pomoć veće suradnje u upravljanju tim problemom.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti