PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 61k
15.6.2016
PE585.256v01-00
 
B8-0826/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la cererea de intervenție în sprijinul statelor membre pentru gestionarea mai eficace a fondurilor pentru prevenirea incendiilor forestiere


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la cererea de intervenție în sprijinul statelor membre pentru gestionarea mai eficace a fondurilor pentru prevenirea incendiilor forestiere  
B8-0826/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisei COM(2013)0659,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European și al Consiliului,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Europa este afectată în fiecare an de incendii forestiere care distrug mii de hectare de păduri;

B.  întrucât aceste evenimente afectează mai ales statele membre din sudul Europei și întrucât, cu toate acestea, nicio țară europeană nu poate fi considerată complet ferită de aceste fenomene;

C.  întrucât, în prezent, nu există o politică forestieră comună care să facă posibilă gestionarea în comun a problemei și întrucât, prin urmare, modalitățile de combatere a problemei incendiilor și de prevenire a acestora sunt de competența statelor membre;

D.  întrucât, în ciuda faptului că protecția pădurilor este adesea sprijinită din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Curtea de Conturi Europeană a subliniat recent că fondurile pentru prevenirea daunelor cauzate de incendii și de catastrofe naturale pădurilor nu au fost gestionate în mod eficace,

1.  invită Comisia să elaboreze măsuri pentru a sprijini utilizarea eficientă de către statele membre a fondurilor pentru prevenire prin îmbunătățirea cooperării în vederea gestionării problemei.

Notă juridică