FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 58k
15.6.2016
PE585.256v01-00
 
B8-0826/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om behovet av stöd till medlemsstaterna för effektivare förvaltning av medel för förebyggande av skogsbränder


Aldo Patriciello

Förslaget till Europaparlamentets resolution om behovet av stöd till medlemsstaterna för effektivare förvaltning av medel för förebyggande av skogsbränder  
B8-0826/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av meddelandet COM(2013)0659,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Varje år drabbas Europa av skogsbränder som förstör tusentals hektar skog.

B.  Skogsbränder drabbar främst medlemsstaterna i Sydeuropa, men det är inget land som går helt säkert.

C.  För närvarande finns det ingen gemensam skogspolitik som gör det möjligt att hantera det här problemet tillsammans och därför måste varje enskild medlemsstat själv lösa problemet med skogsbränder.

D.  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling används ofta för att skydda skogen, men revisionsrätten har nyligen pekat på bristande effektivitet i förvaltningen av medlen för förebyggande av skador på skogen till följd av bränder och naturkatastrofer.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att använda medlen för förebyggande på ett effektivt sätt, genom större samarbete i hanteringen av problemet.

Rättsligt meddelande