FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 58k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om nye måder at genanvende plasticposer på, også med henblik på at mindske mængden af poser, som ender i havet


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om nye måder at genanvende plasticposer på, også med henblik på at mindske mængden af poser, som ender i havet  
B8-0837/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning 2013/2113(INI),

–  der henviser til Kommissionens grønbog COM(2013)0123,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at havenes og den marine floras og faunas sundhed ifølge en rapport, som for nylig er offentliggjort af FN, er i alvorlig fare på grund af forskellige faktorer, heriblandt forekomsten af plasticposer;

B.  der henviser til, at der ifølge en undersøgelse, som UNEP foretog i 2015, årligt ender 20 mio. ton plastic i havene;

C.  der henviser til, at der ganske vist findes typer af såkaldt biologisk nedbrydelig plastic, men at fuldstændig nedbrydning kun kan finde sted under særlige – og derfor yderst sjældent forekommende – forhold;

D.  der henviser til, at havforureningen også kan skade menneskers sundhed, idet folk, når de spiser fisk, indirekte kan indtage de giftige stoffer, som plastic består af;

1.  opfordrer Kommissionen til at fremme grundige undersøgelser med henblik på at finde frem til nye måder at genanvende plasticposer på for at undgå, at de ender i havet, og at tilslutte sig FN's bestræbelser i så henseende.

Juridisk meddelelse