RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 58k
13.6.2016
PE585.267v01-00
 
B8-0837/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


plastkottide korduskasutamise uute viiside kohta muu hulgas nende merre sattumise vähendamiseks


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek plastkottide korduskasutamise uute viiside kohta muu hulgas nende merre sattumise vähendamiseks  
B8-0837/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni 2013/2113(INI),

–  võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut COM(2013)0123 final,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ühe ÜRO hiljutise raporti andmetel on ookeanide ning meretaimestiku ja mereloomastiku tervislik seisund sattunud tõsiselt ohtu mitmesuguste tegurite tõttu, mille hulka kuulub ka plastkottide leidumine meie meredes;

B.  arvestades, et ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) 2015. aastal teostatud uuringu andmetel satub igal aastal ookeanidesse kakskümmend miljonit tonni plasti;

C.  arvestades, et hoolimata asjaolust, et on olemas mõned nn biolaguneva plasti liigid, saab täielik biolagunevus toimuda vaid konkreetsetel ja seega üliharuldastel tingimustel;

D.  arvestades, et merereostus võib kahjustada ka inimeste tervist, kuna kaladest toituvad isikud võivad kaudselt manustada plasti koostisesse kuuluvaid toksilisi aineid;

1.  palub komisjonil edendada põhjalikke uuringuid, mille eesmärk on selgitada välja plastkottide korduskasutamise uued viisid, et vähendada nende sattumist merre, samuti järgida seega ÜRO asjaomaseid kohustusi.

Õigusalane teave